הסכם (מקוון) לשימוש ב-G Suite for Education

הסכם זה לשימוש ב-G Suite for Education ("ההסכם") נערך בין Google Inc.‎‏ ("Google") ללקוח המזוהה במסמך ההזמנה ("הלקוח"). הסכם זה ייכנס לתוקף בתאריך שבו ילחץ הלקוח על הלחצן 'אני מסכים' להלן או, במקרים רלוונטיים, בתאריך שבו ייחתם ההסכם על ידי שני הצדדים ("מועד הכניסה לתוקף"). אם אתה מאשר את ההסכם בשמו של לקוח, אתה מצהיר ומתחייב כי: (i) בידך מלוא הסמכות החוקית לחייב את מעסיקך או את היישות הרלוונטית לקיום התנאים וההגבלות האלה; (ii) קראת והבנת את ההסכם הזה; וכן (iii) אתה מסכים לתנאי הסכם זה בשם הגורם שאתה מייצג. אם אין לך את מלוא הסמכות החוקית לחייב את הלקוח, אל תלחץ על הלחצן 'אני מסכים' להלן (או, אם רלוונטי, אל תחתום על הסכם זה). הסכם זה קובע את תנאי הגישה של הלקוח אל השירותים ואת תנאי השימוש בהם, וייכנס לתוקפו החל ממועד הכניסה לתוקף.